Opis radnog mesta: Biti inženjer projektant u kompaniji Logo podrazumeva rad na zanimljivim i kompleksnim projektima izgradnje telekomunikacionih mreža (pristupne mreže). Uz saradnju sa klijentima i ostalim članovima tima, imaćete priliku da radite na celokupnom opsegu posla, od izrade idejnih rešenja, preko projekata izvođenja do projekata izvedenog stanja. Takođe, imaćete priliku da budete i odgovorni Continue reading

Opis radnog mesta: Biti inženjer projektant u kompaniji Logo podrazumeva rad na zanimljivim i kompleksnim projektima telekomunikacionih mreža. Uz saradnju sa klijentom i ostalim članovima tima, imaćete priliku da radite na celokupnom opsegu posla, od izrade idejnih rešenja, preko projekata izvođenja do projekata izvedenog stanja. Takođe, imaćete priliku da učestvujete u realizaciji i praćenju toka Continue reading

Opis radnog mesta: Biti inženjer projektant u kompaniji Logo podrazumeva rad na zanimljivim i kompleksnim projektima u okviru sistema tehničke zaštite. Uz saradnju sa klijentom i ostalim članovima tima, imaćete priliku da radite na celokupnom opsegu posla, od izrade idejnih rešenja, preko projekata izvođenja do projekata izvedenog stanja. Takođe, imaćete priliku da budete i odgovorni Continue reading

Opis radnog mesta: Biti inženjer projektant u kompaniji Logo podrazumeva rad na zanimljivim i kompleksnim projektima u okviru sistema tehničke zaštite. Uz saradnju sa klijentom i ostalim članovima tima, imaćete priliku da radite na celokupnom opsegu posla, od izrade idejnih rešenja, preko projekata izvođenja do projekata izvedenog stanja. Takođe, imaćete priliku da učestvujete u realizaciji Continue reading

Mrežni inženjer

avgust 15, 2018

Opis radnog mesta: Biti mrežni inženjer u Logu podrazumeva kako rad za potrebe klijenata, tako i rad na internoj mrežnoj infrastrukturi. U okviru kompanije Logo glavni zadatak je održavanje i unapređivanje mrežne infrastructure bazirane na Allied Telesis opremi, održavanje site-to-site VPN konekcije između naših lokacija, kao i konekcije zaposlenih client-to-site sa firmom. Za potrebe klijenta: Continue reading

Sistem inženjer

avgust 15, 2018

Opis radnog mesta: Biti sistem inženjer u Logu podrazumeva kako rad za potrebe klijenata, tako i rad na internoj infrastrukturi. U okviru kompanije Logo glavni zadatak je administracija domenske infrastrukture, bazirane na Windows Server 2012R2 i 2016 operativnim sistemima. Čitav sistem je virtuelni uz korišćenje Hyper-V tehnologije. Od Vas kao sistem inženjera očekuje se: praćenje rada Continue reading

Opis radnog mesta: Tehničar za izradu dokumentacije u firmi Logo podrazumeva dinamičan rad na zanimljivim i kompleksnim projektima različitih namena u okviru sistema tehničke zaštite i telekomunikacija. Uz saradnju sa ostalim članovima tima, imaćete priliku da radite na celokupnom opsegu posla, što će Vam omogućiti da proverite, ali i usavršite Vaša znanja i steknete nova Continue reading