Sertifikati i Reference

Sertifikati za sisteme menadžmenta

  • SRPS ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom
  • SRPS ISO/IEC 27001:2014 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
  • SRPS ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
  • SRPS ISO 45001:2018 - Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu