Tehničko bezbedonosna rešenja za kritičnu infrastrukturuKompanije Logo i Bosch su  organizovale stručna predavanja iz oblasti tehničko-bezbednosnih sistema za objekte kritične infrastrukture. Kritični infrastrukturni objekti predstavljaju sisteme i objekte od suštinskog značaja za funkcionisanje društva.

Oni obuhvataju objekte za generisanje, prenos i distribuciju različitih oblika energije, kao i sisteme za prečišćavanje voda (uključujući otpadne vode i kanalizaciju), i sisteme za ekstrakciju, preradu i transport nafte i naftnih derivata (naftna polja, rafinerije, naftovode) i hemijska postrojenja.

Svi ovi sistemi i objekti imaju nešto zajedničko: propusti u njihovom bezbednosnom i sigurnosnom sistemu mogu ozbiljno da ugroze javno zdravlje, životnu sredinu, ekonomski razvoj ili čak nacionalnu i globalnu bezbednost.

Logo i Bosch su prisutnima ukazali na koji način je moguće sprečiti najčešće rizike na objektima kritične infrastrukture kao što su: sabotaža i vandalizam, požari, eksplozije, provala i neovlašćen pristup i druge. Takođe, ova rešenja garantuju pouzdanu i efikasnu prevenciju, a u slučajevima krize i evakuaciju.

Cilj ove prezentacije je bilo predstavljanje širokog portfolia proizvoda i rešenja za efikasno upravljanje bezbednošću, sigurnošću i komunikacijama u svim infrastrukturnim objektima. Osim teorijskih prezentacija praćenih analizom primera iz prakse, predavanja su obuhvatila i praktični deo tokom koga su prisutni imali priliku da sa stručnjacima iz kompanija Logo i Bosch prodiskutuju o specifičnim rešenjima koja ih zanimaju, kao i da isprobaju funkcionalnosti napredne demo opreme.