Sertifikati i Reference

Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju

Licence za sisteme tehničke zaštite izdate od MUP-a

 

LOGO REFERENCE:

Fiber Optic:

Telekom Srbija AD, JP PTT saobraćaja Srbija, JKP Informatika Novi Sad, Targo Telekom, SBB, Telenor, VIP Mobile, Orion Telekom, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstvo finansija i privrede – Poreska uprava, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Ustanova studentski centar – Studentski grad, Skupština opštine Mladenovac, JKP Beogradske elektrane, JP Službeni glasnik, Banka Intesa, Naftna industrija Srbije, Cooper Tyre & Rubber, Novkabl, Vojnotehnički institut, Silver Lake Investment, Huawei, Alcatel Lucent, Iritel AD, JP Elektroprivreda Srbije, Elektromreže Srbije, RB Kolubara, Energomontaža AD, Energoprojekt oprema AD, IMP Automatika, GAT, Tunel Vrmac Crna Gora, Tunel Sozina Crna Gora, Klinički centar Srbije – projekat LOMED, FTTH – Novi beograd Blok 11a i Blok 67, Drimsko-Limske HE

Komunikacioni sistemi:

Hotel Splendid, MUP RS, OSCE, ZC Paraćin, Ministarstvo pravde – KPZ Niš, Hotel Moravica, Clinicanova, Narodna skupština, Opština Inđija, Opština Koceljeva, Delta Holding, Belville, Službeni glasnik, ProCredit banka, UniCredit banka, Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju Merkur, Delta City – Blok 67, Grad Kruševac, Opština Mladenovac, CT Computers, RB Kolubara, OSCE, Veropulos, UIKS, D Express

Strukturno kablovski sistemi:

Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava (170 filijala), Ministarstvo zdravlja (158 domova zdravlja i 1240 ambulanti), Ministarstvo pravde (53okružna i opštinska suda), Ministarstvo rada i socijalne politike (253 ustanove socijalne zaštite), Digitalna škola (1680 školskih kabineta), Ministarstvo unutrašnjih poslova (Palata Srbije), PIO fond (63 filijale i ekspoziture), Narodna skupština, Kancelarija predsednika republike Srbije, IDEA, Soko Nada Štark, Hotel Splendid, EuroSong –Sava Centar, Tehničko remontni zavod Kragujevac, RB Kolubara, Kolubara Metal, RF PIOZ – 47 filijale po gradovima Srbije – ukupno 3829 portova, Delta Group, Radio Televizija Srbije, Fabrika kablova Zaječar, RATEL – 566 portova, UIKS, Lidl, D Express

Data centar i server sale:

Vlada Republike Srbije, Telekom Srbija, ProCredit Bank, Orion Telekom, Ministrastvo pravde RS, Vojvođanska Banka, Ministrastvo unutrašnjih poslova, OSCE, UniCredit banka, Banka Intesa, InfoStan, Prvi Osnovni Sud u Beogradu, Apelacioni sud u Beogradu, Viši Sud u Beogradu, JatAirways, Hotel Splendid, Beogradske elektrane, Metalac, Službeni Glasnik, Super Vero, Institut Bor, Ustanova studentski centar, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Delta Generali Osiguranje, Cooper Tyre & Rubber, D Express

Sistemi tehničke zaštite:

Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Poreska uprava, Ministarstvo spoljnih poslova, Vojvođanska banka, UniCredit Bank Srbija, Ustanova studentski centar, Službeni glasnik, Sekretarijat za saobraćaj, Hotel Splendid, Narodna banka Srbije, RB Kolubara, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Veropulos, tunel Sozina u Crnoj Gori, TENT, Intereuropa

Informacioni sistemi – SERVERI & IT SECURITY :

Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Republički fond za PIO, Republička agencija za telekomunikacije, MUP Srbije, Delta Group, JP Službeni glasnik, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Vojvođanska banka, EPS Distribucija, TE Nikola Tesla, Ustanova studentski centar

Zelene tehnologije:

Državni institut u Novom Pazaru – mini solarna elektrana, Poljoprivredni tehnički srednjoškolski centar „Besedeš Jožef“ – projektovanje, izrada i instalacija solarnog LED drveta, EkoSol – izrada projekta, isporuka opreme i izvođenje radova na postavljanju solarne elektrane na krov objekta Perihard u Šimanovcima, EPS Ogranak Drinsko-Limske hidroelektrane – nabavka, ugradnja i puštanje u rad opreme fotonaponske elektrane.