Sertifikati i Reference

SERTIFIKATI ZA SISTEME MENADŽMNTA

 • SRPS ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom
 • SRPS ISO/IEC 27001:2014 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
 • SRPS ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
 • SRPS OHSAS 18001:2008 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju

Licence za sisteme tehničke zaštite izdate od MUP-a

 • PR1 – Licenca za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • LT1 – Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
 • LT2 – Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
 • LT3 – Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

Licence za obavljanje poslova projektovanja i izvođenje posebnih sistema i mere zaštite od požara

 • Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara
 • Izvođenje stabilnih sistema za dojavu požara

Licence za projektovanje Minsitarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Izrada projekata objekata elektronskih komunikacija – mreža, sistema ili sredstava

 • – koji su međunarodnog i magistralnog značaja – P150E3 licenca
 • – koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave – P151E3 licenca
 • – za objekte visokogradnje na aerodromskom kompleksu – P111E3 licenca

Licence za izvođenje radova Minsitarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Izvođenje radova na objektima elektronskih komunikacija – mreža, sistema ili sredstava

 • – koji su međunarodnog i magistralnog značaja – I150E3 licenca
 • – koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave – I151E3 licenca

Izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama i sistemima

 • – za objekte zgrada na aerodromskom kompleksu – I111E3 licenca
 • – za javnu železničku infrastrukturu sa priključcima – I141E3 licenca
 • – za metroe – I144E3 licenca

 

 

LOGO REFERENCE

Fiber Optic:

Telekom Srbija, Pošta Srbija, JKP Informatika Novi Sad, Targo Telekom, SBB, Telenor, VIP Mobile, Orion Telekom, MUP Republike Srbije, Ministarstvo finansije Republike Srbije – Poreska uprava, Republički fond PIO, Ustanova studentski centar – Studentski grad, Opština Mladenovac, Beogradske elektrane, Službeni glasnik, Banka Intesa, Naftna industrija Srbije, Cooper Tyre & Rubber, Novkabl, Vojnotehnički institut, Silver Lake Investment, Huawei, Alcatel Lucent, Iritel AD, Elektroprivreda Srbije, Elektromreže Srbije, RB Kolubara, Energomontaža, Energoprojekt oprema, IMP Automatika, GAT, Tunel Vrmac Crna Gora, Tunel Sozina Crna Gora, Klinički centar Srbije, FTTH – Novi beograd Blok 11a i Blok 67, Drinsko-Limske Hidroelektrane…

Komunikacioni sistemi:

Hotel Splendid, MUP Republike Srbije, OSCE, Zdravstveni centar Paraćin, Zdravstveni centar Užice, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Republički fond PIO, Ustanova Studentski centar, RB Kolubara, Hotel Moravica Sokobanja, Clinicanova, Narodna skupština Srbije, Opština Inđija, Opština Koceljeva, Delta Holding, Belville, Službeni glasnik, ProCredit banka, UniCredit banka, Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju Merkur, Delta City – Blok 67, Grad Kruševac, Opština Mladenovac, Ministarstvo rada i socijalne politike, CT Computers, Orion telekom, Veropulos, D Express, Narodna banka Srbije, Zavod za javno zdravlje Požarevac…

Strukturno kablovski sistemi:

Ministarstvo finansije Republike Srbije – Poreska uprava, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde, Ministarstvo rada i socijalne politike, Digitalna škola, MUP Republike Srbije – Palata Srbije, Republički fond PIO, Narodna skupština, Kancelarija predsednika Republike Srbije, IDEA, Soko Nada Štark, Hotel Splendid, EuroSong – Sava Centar, Tehničko remontni zavod Kragujevac, RB Kolubara, Kolubara Metal, Delta Group, Radio Televizija Srbije, Fabrika kablova Zaječar, Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Lidl, D Express…

Data centar i server sale:

Vlada Republike Srbije, ProCredit Bank, Orion Telekom, Ministarstvo pravde, Vojvođanska Banka, Republički Geodetski zavod, OSCE, UniCredit banka, Banka Intesa, InfoStan, Prvi osnovni sud u Beogradu, Apelacioni sud u Beogradu, Viši sud u Beogradu, Hotel Splendid, Beogradske elektrane, Metalac, Službeni glasnik, Super Vero, Institut Bor, Ustanova studentski centar, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Delta Generali Osiguranje, Cooper Tyre & Rubber, D Express…

Sistemi tehničke zaštite:

Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Poreska uprava, Ministarstvo spoljnih poslova, Vojvođanska banka, UniCredit Bank Srbija, Ustanova studentski centar, Službeni glasnik, Sekretarijat za saobraćaj, Hotel Splendid, Narodna banka Srbije, RB Kolubara, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Veropulos, TENT, Intereuropa, Drinsko-Limske Hidroelektrane…

Informacioni sistemi – SERVERI & IT SECURITY :

Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Republički fond za PIO, Republička agencija za telekomunikacije, MUP Srbije, Delta Group, Službeni glasnik, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Vojvođanska banka, EPS Distribucija, TE Nikola Tesla, Ustanova studentski centar

Zelene tehnologije:

Državni institut u Novom Pazaru – mini solarna elektrana, Poljoprivredni tehnički srednjoškolski centar „Besedeš Jožef“ – solarno LED drvo, EkoSol – solarna elektrana na krovu objekta Perihard u Šimanovcima, EPS Ogranak Drinsko-Limske hidroelektrane