Konekcija u data centrimaDirektor rešenja kompanije Logo, Mihajlo Urban, održao je u Inženjerskoj komori Srbije prvo predavanje u okviru Programa obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja članova IKS. Tema predavanja su bile konekcije u savremenim data centrima i rastuća potreba da svi delovi ovih velikih sistema budu pouzdani, skalabilni, lako dostupni korisniku i prostorno ekonomični.

Ovo predavanje je obuhvatilo postojeće tehnologije za povezivanje IT opreme u data centrima, tehnološke trendove i pokretače za nove mrežne arhitekture, kao i najnovija rešenja koja obezbeđuju zalog za budućnost i u mnogome olakšavaju proširenje kapaciteta. Mihajlo Urban prisutnim inženjerima govorio o arhitekturi optičke i bakarne strukturne mreže koja obezbeđuje povezivanje servera, storidža, mrežnih i SAN svičeva na fleksibilan, skalabilan i pouzdan način. Posebna pažnja je posvećena tipovima optičkih vlakana, kablova i konektora koji se koriste u ovom slučaju, deleći sa prisutnima primere primene kroz koje je Logo prošao sa svojim klijentima. Nakon interesantne diskusije, prisutni su zaključili da je ovo tema koja sve više postaje aktuelna u Srbiji.