FrigocentarKompanija Logo uspešno je finalizovala još jedan projekat u oblasti solarnih elektrana. Elektrana snage 20,5kW izgrađena je u rekordnom roku od dve nedelje. Na projektu je radilo ukupno 6 ljudi, a isporučen je kao “ključ u ruke”, od analize situacije i konsultacija, preko projekta i isporuke opreme, do instalacije i puštanja u rad.

Logo tim je takođe učestvovao u pribavljanju potrebnih dozvola i tehničkom prijemu od strane EDB. Specifičnost ovog projekta je što su radovi završeni u julu, kada je i podnet zahtev za priključenje na elektroenergetsku mrežu, međutim, elektrana je priključena tek u septembru. Investitor je posedovao status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, ali zbog nepostojanja procedura, pun tehnički prijem objekta od strane EDB izvršen je 2 dana nakon isteka statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije, te je Frigocentar izgubio povlašćeni status i mora čekati novi ciklus dodele kvota.

Frigocentar je dobio više garancija – za kvalitet izgradnje 10 godina, 2 godine na invertore i 25 godina na 80% snage panela. Ova investicija u obnovljive izvore energije postaće isplativa 6 godina od sticanja statusa povlašćenog proizvođača.