SE EkosolOvog meseca je puštena u rad prva solarna elektrana priključena na elektrodistributivnu mrežu  na terijoriji ED Ruma, vlasništvo domaće kompanije Ekosol. Objekat se nalazi na atraktivnoj lokaciji u industrijskoj zoni Šimanovci i može služiti kao odličan primer upotrebljenosti obnovljivih izvora energije mnogim renomiranim stranim kompanijama koje posluju na istom području.

Bilo je potrebno približno pola godine od projekta do ostvarenja, mada je sama elektrana sagrađena za nepune dve nedelje. Projekat, isporuka opreme i izvođenje radova povereni su jednom od lidera na srpskom IT tržištu, beogradskoj kompaniji Logo. Snaga elektrane je 30kW, a sama investicija će se isplatiti prodajom električne energije elektrodistribuciji Ruma kroz 7 godina, nakon čega će ovaj objekat predstavljati izvor dodatnog prihoda za Ekosol.

Međutim, i kada se projekat izvede ovako efikasno, postoji i druga strana medalje jer isplativost investicije ne zavisi samo od vlasnika elektrane. Naime, država svake dve godine izda uredbu kojom se dodeljuju kvote za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, a onda oni koji se prijave za kvote dobiju statuse povlašćenih proizvođača električne energije i od tog trenutka državi prodaju struju po takozvanim „feed-in“ tarfiama. Prošli put su kvote dodeljene 2011. pa 2013. dok 2014. uopšte nisu dodeljivani statusi povlašćenih proizvođača, bez obzira na to što je iskorišćenost prethodno dodeljenih kvota bila na izuzetno niskom nivou. Neizvesno je kada će investitor početi da prodaje električnu energiju državnom snabdevaču po povlašćenoj ceni jer je za sada prisiljena da to radi po komercijalnoj, četiri puta nižoj ceni.

S obzirom da se radi o skupoj opremi i visokotehnološkom projektu, i da je Perihard hrabro ušao u polje obnovljivih izvora energije, važno je pomenuti i da je Logo dao 25 godina garancije na panele i 10 godina na kvalitet radova. Jasno je, dakle da se radi o dugoročnoj investiciji i da je ovo još jedan mali pomak ka iskorišćenju solarne energije u Srbiji. Ukoliko bi se država i privrednici udružili, korist bi bila višestruka i za jedne i za druge, a ovakve investicije bi, osim privrednih, donele i višestruke ekološke efekte.