Projektovanje i konsalting

Projektovanje i konsalting uslugeProjektovanje je, uz konsalting, prvi korak koji je potrebno da klijent napravi u planiranju rešavanja svojih zahteva. Naš projektni tim trenutno čini 7 inženjera sa licencama Inženjerske komore (za projektovanje i izvođenje) iz oblasti telekomunikacija, energetike i zelenih tehnologija i sa višegodišnjim radnim iskustvom od preko 15 godina. Naši stručnjaci su u toku sa svim najnovijim dostignućima u nauci i tehnici prateći razna predavanja, konferencije, stručne skupove, seminare i radionice, kao i kroz kontakte i posete proizvodnim pogonima naših dobavljača koji su trenutno lideri na tržištu.

 Licence

 • Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i urbanizma  P150Е3 , P151Е3
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova -Sektor za vanredne situacije
  • Rešenje za projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara
  • B2 Licenca za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

 

Reference

 • Glavni projekti adaptacije instalacija neophodnih za rad i dovođenje u ispravno stanje postojeće IT kablovske infrastrukture za potrebe Poreske uprave – Ministarstvo finansija – Poreska uprava (70 objekata)
 • Glavni projekat adaptacija lokalne računarske mreže – Ministarstvo pravde – Viši, osnovni sudovi i sudske jedinice (preko 200 objekata)
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Centri za socijalni rad (preko 200 objekata)
 • Nanocentar – Naučno istraživački centar sa laboratorijama različite namene, salama za konferencije i garažom, otvoren za posetioce, Novi Beograd
 • Nanocentar – Naučno istraživački centar sa laboratorijama različite namene, salama za konferencije i garažom, otvoren za posetioce, Novi Beograd
 • Glavni projekat optičke telekomunikacione mreže na teritoriji grada Pančeva (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat adaptacija lokalne računarske mreže – Ministarstvo pravde – Viši, osnovni sudovi i sudske jedinice (preko 200 objekata)
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Centri za socijalni rad (preko 200 objekata)
 • Nanocentar – Naučno istraživački centar sa laboratorijama različite namene, salama za konferencije i garažom, otvoren za posetioce, Novi Beograd
 • Projekat stabilnog sistema za dojavu požara PU Kula
 • Glavni projekat Unicredit banke Blue Centar
 • Idejni projekat sistema zaštite za poslovnicu Unicredit banke u Požarevcu
 • Glavni projekat za stabilan sistem za dojavu požara za objekat Mikroelektronika
 • Glavni projekat za stabilni sistem za detekciju i dojavu požara u Poslovno proizvodnom objektu Perihard
 • Glavni projekat za stabilni sistem za detekciju i dojavu požara u Jovšić Printing centru
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla za RBS BG GENEX (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla na relaciji RBS Pirot autoput – RBS Pirot K 10 (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla na relaciji RBS Pirot 2 – RBS Pirot 3 (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla na relaciji RBS Omoljica – RBS Starčevo (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla na relaciji RBS Starčevo – RBS Pančevo 5 (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla za RBS Aleksinac – RBS Aleksinac 2 (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat za izgradnju privodnog optičkog kabla RBS Aleksinac 2 (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat optičke telekomunikacione mreže na teritoriji grada Pančeva (Telenor d.o.o.)
 • Glavni projekat za izgradnju data centra za JKP Infostan
 • Glavni projekat za izgradnju data centra za Vrhovni apelacioni sud
 • Glavni projekat za izgradnju data centra za Palatu pravde – Viši sud u Beogradu
 • Glavni projekat za izgradnju data centra za Delta Generali osiguranje
 • Glavni projekat za izgradnju data centra za Ustanovu Studentski centar Beograd
 • Glavni projekat elektroenergetskih instalacija solarne elektrane na krovu objekta kompanije „Frigocentar“ u Beogradu
 • Idejni projekat solarne fotonaponske elektrane na krovnoj površini objekta „Infostan“ u Beogradu
 • Glavni projekat za solarnu elektranu na krovu objekta Perihard u Šimanovcima
 • Idejni projekat solarne fotonaponske elektrane na krovnoj površini objekta kompanije „Matejić“ u Kruševcu
 • Idejni projekat solarne fotonaponske elektrane na krovnoj površini restorana „SAZ“ u Novom Pazaru
 • Idejni projekat solarne fotonaponske elektrane na krovnoj površini objekta kompanije „Shadows“ u Beogradu
 • Idejni projekat solarne fotonaponske elektrane na krovnoj površini objekta  „SC Kruševac“ u Kruševcu
 • Telenor d.o.o
 • Gradska uprava Pančevo
 • Unicredit banka
 • JUP Istraživanje i razvoj
 • Ministarstvo finansija -Poreska uprava
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Centri za socijalni rad
 • Ministarstvo zdravlja – Domovi zdravlja
 • NIS – Rafinerija Panćevo
 • JKP Beogradske elektrane
 • HIP Petrohemija

Sa ponosom ističemo i da smo  EBRD konsultanti iz oblasti:

 • Optičke mreže
 • Bakarne pristupne mreže
 • Energetska efikasnost, održivi razvoj I upravljanje projektima
 • Energetska efikasnost I obnovljivi izvori energije
 • Implementacija I administracija ERP sistema
 • Microsoft Silver Midmarket Solution&Windows Server
 • LAN mreže
 • IP video nadzor