Preterminisani multi-fiber kablovski sistemi

Preterminisani kablovski sistem sa više vlakana je fiberoptik kabl sa konektorima na oba svoja  kraja napravljen od  riser, IFC, breakout ili loose-tube kabla (opcija – konektori samo na jednom kraju). Oni se uglavnom koriste kao veza između optičkih distributivnih ormara/kutija i uređaja u njima u okviru objekta kao i za spoljašnju upotrebu prilikom povezivanja objekata. Upotrebom ovih kablova eliminišemo potrebu za splajsovanjem kao i za asembliranjem konektora na licu mesta.  Ovi kablovi se izrađuju od riser ili IFC kabla (prečnik pojedinačnog vlakna 0.9mm, buffered tube) ili breakout kablova (pojedinačni simplex kablovi/vlakna  od 1.4 do 3mm).