Pigtail kablovi

Pigtail kablovi

Pigtail je fiberoptik kabl sa konektorom na jednom svom kraju. Kraj na kome nema konektora se splajsuje na multi-fiber loose-tube kabl i smešta unutar splajs kasete u okviru  završne optičke kutije ili  u optičke distributivne ormare. Najčešće se izrađuju od optičkog kabla (buffered tube) 900μm. Standardna dužina Pigtail-a je 1.5-2m.