Patch kablovi za spoljašnju montažu

Patch kablovi za spoljašnju upotrebu

U okviru Logo proizvodnje nudimo i optičke patch kablove specijalno dizajnirane za upotrebu i u spoljašnjim vremenskim uslovima i uslovima sredine koja zahteva pojačanu termičku i mehaničku otpornost. Ove patch kablove izrađujemo od specijalnih kablova koji se odlikuju znatno boljim mehaničkim karakteristikama u odnosu na ,,indoor’’ kablove od kojih se asembliraju standardni patch kablovi. Posebnu primenu nalaze u okviru instalacija na baznim stanicama i FTTA rešenjima koja se baziraju na upotrebi optičke veze od bazne stanice do RRU. Proizvodimo kablove različitih dužina, sa LC ili SC konekcijom i sa načinom blankiranja po zahtevu korisnika.