OEM/ODM

Kapacitet – trenutni kapacitet je preko 500.000 konektora godišnje.

Fleksibilnost  – proizvodi mogu biti izrađeni od standardnih sirovina koje koristimo, kao i od sirovina koje nam dostavi naručilac.

Pakovanje po zahtevu korisnika – pakovanje može uključivati i razne vrste obeležavanja, barkodove, ink-jet štampu (na kablu) i druge usluge po zahtevu, tako da vaša pošiljka odmah može ići dalje ukoliko je to potrebno. Rezultati merenja mogu, po potrebi, biti uključeni u pakovanje.

Kratak rok isporuke – Godine iskustva u razvijanju kvalitetnih procesa, povećanja efikasnosti i optimizacije proizvodnje omogućavaju nam da danas korisnicima ponudimo just-in-time proizvodnju. Velika zaliha sirovina, kratko vreme proizvodnje i izuzetna lokacija omogućavaju nam brzu i vremenski fleksibilnu isporuku, kako u okviru teritorije Srbije, tako i na strana tržišta.

Kompetitivne cene – Fleksibilna just-in-time proizvodnja, odlična lokacija Naše OEM usluge su veoma kompetitivne na evropskom tržištu zbog balansa niske cene rada i logistike, povoljnog geografskog položaja i izuzetnog kvaliteta. Usled toga što je Srbija potpisnica nekoliko sporazuma o slobodnoj trgovini, srpski izvoznici uživaju povlašćene uslove carine kako u Rusiji, tako i u zemljama Evropske unije.