FTTH kablovi

U okviru naše proizvodnje možemo da ponudimo i rešenja za preterminisane kablove specijano dizajnirane za primenu u FITH instalacijama. Ovim kablovima ostvaruje se direktna veza između distributivnog ormana i uređaja u stanu bez korišćenja spratnih kutija i utičnica u okviru stana čime se postiže ekonomičnost u pogledu smanjenog broja potrebnih optičkih kutija i celog pratećeg pribora. Pored ekonomičnosti, dobija se i bolji kvalitet optičkog linka jer je potreban manji broj splajsovanja.

Karakteristike

  • koriste se G.657.A optička vlakna koja su se odlikuju velikom fleksibilnošću

  • kabl može biti sa jednim ili sa dva vlakna

  • kabl je ojačan i moguće je polaganje direktno u cevi i kanalice

  • kablove isporučujemo na bubnjevima i njihova dužina zavisi isključivo od potreba korisnika

  • moguća terminacija svim tipovima konektora