Dobro došli, “Fiber Geeks”! U izdanjima 1, 2 i 3 iz ove serije, pokrivali smo širok spektar problema koji utiču na upotrebu i performanse optičkih vlakana.

Ovi faktori variraju od upotrebe talasne dužine i od trafo stanica do kritičnih optičkih parametara, uključujući slabljenje, disperziju i druge nelinearne efekte.

U ovom četvrtom izdanju fokusiraćemo se na geometriju optičkog vlakna sa jednom modom. Uskoro ćemo ispitati specifikacije vlakana uključujući različite prečnike, koncentričnost i uvijanje vlakana. I, držeći se naših specifikacija za tipična vlakana, pokazaćemo važnost geometrije jednog režima u realnom svetu.

Ukoliko želite više detalja o “Fiber Geek” pogledajte ovde.