U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerom Huber+Suhner nudimo kompletna rešenja za kabliranje u okviru data centara koja su dizajnirana pre svega tako da optimizuju korišćenje prostora, ostvare veliku gustinu pakovanja i omoguće korisnicima brzu i jednostavnu instalaciju. Prateći stalno nove trendove u ovom broju predstavljamo novi unapređeni dizajn subrekova i MTP modula u okviru Huber+Suhner portfolia proizvoda namenjenih za instalaciju u data centrima.

Patching tray unit

je novi proizvod sličan standardnom „Tray unit-u“ osim činjenice da je ovaj proizvod dizajniran i kao patch panel. Ovaj proizvod je generalno namenjen za sledeću generaciju rešenja i za klijente koji žele da migriraju iz standardnog načina povezivanja na konekciju zasnovanu na MTP konektorima. Ovaj put migracije je svakako potreban imajući u vidu da su data centri prešli na veće brzine kao što su 40G i 100G, tako se javlja sve više i trend da se i konekcija menja iz LC u MTP.

Patching tray unit

  • Mogućnost montaže u 19″ rack ormare
  • Kompatibilan sa svim SC dimenzionisanim konektorima (LC,SC,E2000; MTP itd.)
  • Kapacitet do 18 SC, do 36 LC i do 12 MTP konekcija po patch panelu
  • Obezbeđen radijus savijanja i prostor za skladištenje viška kablova
  • Panel sa mogućnošću rotiranja i izvlačenja
  • Mogućnost samo-zaključavanja patch panela
  • Nije potreban alat za pristup panelu
  • Kompletan pristup za ulazne i izlazne kablove

 

MTP Fiber Tray

MTP Fiber Trayje optički modul tj. kaseta koji je sada unapređen po dizajnu da može da primi jedan MTP konektor sa 24 vlakna umesto dosadašnjih 2×12 vlakana. Sadrži preasemblirane kablove sa MTP konekcijom sa jedne strane i LC konekcijom sa druge strane modula. Ovaj modul je vrlo fleksibilan, može mu se lako pristupiti i zameniti ga u „tray unit-u“ bez narušavanja postojeće kablovske infrastrukture. Takođe, ako se danas odlučite za MTP/LC module imaćete platformu sposobnu da podrži 1G ili 10G linkove i dodatnu mogućnost da je u budućnosti vrlo lako zamenite  MTP/MTP modulima kada se ukaže potreba za 40G ili 100G linkovima.