CIGREKompanija Logo je po drugi put za redom podržala savetovanje iz oblasti velikih elektroprenosnih sistema – CIGRE. Naime, u oktobru 2014. godine, Logo je bio jedan od velikih sponzora CIGRE savetovanja fokusiranog na informacione i komunikacione tehnologije u elektroprivredi. Savetovanje održano od 17. do 21. maja 2015. godine na Zlatiboru, 32. je po redu koje je organizovao nacionalni komitet CIGRE Srbija.

Logo je bio jedina telekomunikaciona kompanija među velikim sponzorima, a prisutnima se osim na štandu predstavio i u vidu prezentacije na kojoj su direktor rešenja Mihajlo Urban i kolega Mark Boxer, Applications Engineering Manager u kompaniji OFS, prisutnima predstavili najnovija telekomunikaciona rešenja usmerena na elektroprivredu. Tokom poslednjih desetak godina, optička infrastruktura je od pratećeg elementa u energetici postala jedan od bitnih činilaca. Kao lider na tržištu, Logo ima odgovornost da korisnicima uvek pruži najsvežije informacije u ovoj oblasti, ali i da pokrene diskusiju o temama koje će u budućnosti biti aktuelne na srpskom tržištu energetike u delu telekomunikacije.

U savetovanju je učestvovalo 1.000 naučnih i stručnih radnika elektroprivrede, elektroindustrije, instituta, fakulteta i projektantskih firmi, predstavljeno je 170 radova u 16 studijskih komiteta, a dve teme koje su bile u fokusu su velike havarije u elektroenergetskom sistemu Srbije tokom poplava, kao i iskustva tokom desetogodišnjice od liberalizacije tržišta energije u Srbiji.