Logo proizvodnja obradila petstohiljaditi konektorU 2015. Logo obeležava 25 godina od svog osnivanja. Ovu godinu započinjemo posebno lepom vešću – naša proizvodnja, locirana u beogradskom naselju Borča obradila je svoj petstohiljaditi konektor. Obrađeno je ukupno 500.000 optičkih konekotra različitih tipova (FC, ST, SC, LC, E2000) sa PC, UPC ili APC načinom poliranja, sa singlmodnim (OS1) ili multimodnim (OM1, OM2, OM3 i OM4) tipovima vlakana.

Prilikom asemblaže korišćene su savremene mašine i merna oprema kao i kvalitetan repromaterijal i vrhunska tehnologija švajcarske kompanije Huber+Suhner. Naš proces asemblaže uglavnom je zasnovan na „high-end“ ili „0.1 dB“  klasi asembliranja pa samim tim korisnicima garantuje veliku pouzdanost i nizak nivo gubitaka u sistemu.

U proizvodnji radi ukupno 8 zaposlenih, a od tog broja 6 zaposlenih čine žene. Do 2012. godine obrađivani su i bakarni patch kablovi, a od 2012. zastupljen je samo fiber optik program:

  • Pigtail kablovi
  • Patch kablovi (simplex i duplex kabl)
  • Preterminisani multifiber kablovi (breakout i riser kabl)
  • Preterminisani ,,Masterline“ kablovi (loose tube kabl)

Prateći uvek nove trendove i potrebe korisnika Logo je u okviru svoje proizvodnje od skoro proširio svoju ponudu patch kablovima, pigtailovima i preterminisanim kablovima sa OM4 tipom vlakana za potrebe zahtevnijih 10Gb/s, 40Gb/s i 100Gb/s sistema u savremenim data centrima.

Takođe, započeli smo i izradu preterminisanih „masterline“ kablova (lite, compact i classic varijanta) koji se izrađuju od loose tube kablova i predstavljaju rešenje koje isključuje potrebu za splajsovanjem i kojim se ostvaruje laka i jednostavna instalacija i smanjuju troškovi. Možemo da se pohvalimo sa već nekoliko uspešno realizovanih isporuka za naše inostrane kupce i sve većim trendom rasta izvoza naših proizvoda. Razlog ovoga je sigurno i činjenica da je imperativ naše proizvodnje da u potpunosti ispoštuje želje kupaca, pritom nudeći optimalan odnos kvaliteta i cene, brzu isporuku i vrhunsku uslugu.