SertifikacijaKompanija Logo je postala sertifikovan trening centar od strane MUP-a Republike Srbije (prema zakonu o privatnom obezbeđenju, Sl. glasnik RS br. 104/13, član 13. i odredbi Pravilnika o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, Sl. glasnik RS br. 117/14, i rešenju Ministrstva unutrašnjih poslova 03/31, broj: 214-924/14-12 od 23.01.2015. godine) za držanje stručnih obuka u domenu tehničke zaštite.

Logo se sertifikovao za dve oblasti:

O3 – planiranje, projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

O4 – montaža i održavanje sistema tehničke zaštite

Obuke će se održavati u savremeno opremljenim učionicama kompanije Logo u Bulevaru kralja Aleksandra.

Stručne obuke drže naši inženjeri, koji su spremni da svoje dugogodišnje iskustvo u realizaciji velikih projekata implementacije i integracije sistema tehničke zaštite, prenesu korisnicima, i pomognu im da kroz interaktivna predavanja savladaju sve teme obuke, i kvalitetno se pripreme za polaganje stručnih ispita za vršenje poslova tehničke zaštite.

Ove obuke namenjene su svim profesionalcima koji se bave sistemima tehničke zaštite. Licence koje nakon uspešnog polaganja testa i ispita u MUP-u dodeljuje Ministarstvo lične su prirode, a kompanije mogu steći pravo na licenciranje tako što će na spisku stalno zaposlenih imati minimum jedno licencirano lice.