Omogućene su brze i lake konekcije korišćenjem plug&play preterminisanih drop kablova

ISE Expo 2016, San Antonijo Teksas, 19. Septembar 2016. OFS, vodeći dizajner, proizvođač i isporučilac inovativnih optičkih proizvoda za optičke mreže predstavio je SlimBox podzemni terminal, koji se koristi za povezivanje distributivnih optičkih kablova sa optičkim drop kablovima u FTTx mrežama.

SlimBox podzemni terminal omogućava brzo i lako povezivanje sa drop kablovima putem splajsovanja ili korišćenjem preterminisanih rešenja. Proizvod poseduje prostor za skladištenje kabla, prostor za splajsovanje ali i odvojeni prostor za aktiviranje pretplatnika. Zapečaćeni mehanički sistem izolacije kružnih drop kablova, čini terminal pogodan i za podzemno i za vazdušno postavljanje.

“Provajderi se trenutno suočavaju sa instalaciojm FTTx rešenja koja se ponekad u potpuno jednakom broju postavljaju podzemno i vazdušno”, rekao je Anurag Jain, FTTH Solution Manager.

“SlimBox podzemni terminal je tako dizajniran da zadovolji sve potrebe provajdera integrišući optičke drop konektore, splitere i splajsovanje u jednoj platformi, rekao je Ksavijer Čiron (Xavier Chiron), Connectivity Product Line Manager. “SlimBox podzemni terminal omogućava brzo i jednostavno povezivanje, i može se podesiti da ispuni različite potrebe kupaca.“, nastavio je on.

Terminal može da primi dva preterminisana 1:8 splitera ili jedan fabrički preterminisan 1:16 optički spliter. Takođe, može da primi i ne preterminisane optičke splitere i na taj način omogućava fleksibilnost pri instalaciji.

Terminal prihvata ulazne kablove sa maksimalnim prečnikom 17,5 mm i ima dva razdvojena porta. Mid-span grananje od glavnog kabla može da se provede korišćenjem ovalnog priključka, a mrežno grananje se može sprovesti korišćenjem okruglih portova. Terminal je kompatibilan sa okruglim (2 do 4 mm) drop kablovima.

Na kraju, terminal je predviđen da se po potrebi instalira na zid, podzemno ili na stub.

Više podataka potražite na www.ofsoptics.com

Leave a Reply