IKS FTTH Septembar 2015Direktor sektora rešenja kompanije Logo, Mihajlo Urban, predstavio je pred punom salom za prezentacije Privredne komore Srbije, uspešne projekte u domenu implementacije FTTH mreža. Logo, kao integrator sa znatnim iskustvom u FTTH, svakako predstavlja kompaniju koja ima da prenese znanje i u projektovanju i u izvođenju ovih sistema, te je prezentacija praćena sa nepodeljenom pažnjom od strane prisutnih. Predavanje je posetilo oko 35 licenciranih inženjera telekomunikacija, a organizovano je u okviru VI ciklusa serije stručnih predavanja posvećenih unapređen​​​​​​​​​​​​j​u projektova​​​​​​​​​​​​n​j​a telekomunikacionih mreža i sistema sa temom: „Priključenje objekata na telekomunikacionu infrastrukturu i strukturno kabliranje“.