Od početka 2018. godine kompanija LOGO poseduje i licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (PR1), koju dodeljuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju kompanija Logo, pored ove licence, poseduje i licence za planiranje sistema (LT1), projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema (LT2) i montažu, puštanje u rad i održavanje sistema i obuku korisnika (LT3).

Posedovanjem ovih licenci kompanija Logo se svrstala među jedne od retkih kompanija koje mogu da pruže kompletnu uslugu u segmentu sistema tehničke zaštite.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja treba da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja, a licancirani stručni tim kompanije Logo sa posebnom pažnjom pristupa proceni rizika za svakog klijenta.

Nakon jedinstvene i detaljne procene, klijent dobija pregled potencijalnih rizika, a Logo je u mogućnosti da ponudi kompletno rešenje za sistem tehničke zaštite, preko plana i projekta do isporuke opreme, puštanja u rad i održavanja.