Nova MIC IP fusion 9000i nudi jedinstvenu funkciju u pogledu video analitike, spaja metapodatke ugrađene optičke i termičke slike kamere, pružajući korisnicima potpuni pregled situacije – bez obzira da li je to optički ili termalni video stream koji se gleda. “Metadata fusion” pomaže korisnicima da se posebno fokusiraju na “nevidljive” stvari. Ako je događaj otkriven, iako nije vidljiv u video strimu koji se upravo gleda, alarm se svakako aktivira. Korisnik može jednostavno kliknuti na polje koje pokazuje aktiviran alarm i tako će mu biti omogućeno da vidi video podatke koji se odnose na taj događaj.

Kliknite na sliku i pogledajte video.