Video nadzor

Video nadzor Teničko bezbedonosni sistemi

Tehnološka rešenja koja su danas dostupna kako sistem integratorima, tako i krajnjim korisnicima, omogućavaju realizaciju veoma kompleksnih sistema. Rešenja koja Vam nudi kompanija Logo, baziraju se na IP platformi, koje odlikuju značajno bolja rezolucija, i upotrebljivost slike od klasičnih CCTV analognih sistema video nadzora, ali i daleko naprednije funkcionalnosti video analitike ugrađene u samoj kameri koja nam pruža mogućnost forenzičke pretrage snimaka, kao i pravovremene alarme u incidentnim situacijama, što može biti od presudnog značaja za sprečavanje neželjenih događaja.

Danas se sistemi video nadzora ne koriste samo u bezbednosne svrhe već su i nezaobilazan instrument za sprečavanje raznih zloupotreba, praćenja ponašanja ljudi na objektima, ali i za ocenjivanje uspešnosti marketinških kampanja, te je i sam period povratka investicije dosta kraći, obzirom da sada jednim sistemom IP video nadzora rešavamo više problema.

Video nadzor

Za poslovne jedinice koje imaju terminale za opsluživanje korisnika (kao što su npr. poslovnice) video nadzor zajedno sa softverom koji omogućava brojanje ljudi „people counter“ omogućava najpreciznije dimenzionisanje kapaciteta za opsluživanje korisnika dajući dragocene podatke od stvarnom opterećenju terminala kako ukupno u toku dana, tako i u određenim periodima (npr. čas/period glavnog opterećenja...) istovremeno dajući i video pregled situacije uživo.