Nadzor gradova

Nadzor gradova - Tehničko bezbedonosni sistemi

IP video nadzor je jedan od najkorisnijih alata za sprečavanje saobraćajnih nesreća, zaštitu savesnih učesnika u saobraćaju, ali i za otkrivanje i kažnjavanje prestupnika u sistemima praćenja saobraćaja modernih gradova. Kamere koje su danas dostupne na tržištu odlikuju se veoma visokom rezolucijom snimljenog materijala, dobijanjem alarma pomoću inteligentne video analitike, kao i zaštitom od sabotaže. I, što je najvažnije, ove kamere su presudne za bezbednost puteva na teritoriji gradova.

Parkovi nisu samo „oaze za odmor i rekreaciju“. Oni su takođe veoma važni za klimu u prenaseljenim gradovima, posebno u vrelim letnjim danima.Nažalost, parkovi sve češće postaju poprišta kriminala, okupljanja sumnjivih ljudi i raznih nemilih scena o kojima često čujemo na televiziji, u novinama, na radiju, itd. Video nadzorom gradskih parkova, značajno umanjujemo učestalost ovakvih događaja i parkove ponovo činimo bezbednim tokom svih delova dana. Kombinacijom solarnog napajanja, LED osvetljenja i IP video nadzora, dobijamo potpuno autonomne sisteme, bez potrebe izgradnje nove infrastrukture za napajanje i povezivanje kamera. Takođe, ovakav sistem je mobilan te se može izmeštati iz jednog dela parka u drugi, ili iz jednog parka u drugi, ukoliko se uoče nove kritične tačke koje bi trebalo obezbediti.

Video nadzor nalazi široku primenu u objektima trgovine, školama, holovima stambenih/ poslovnih zgrada, benzinskim pumpama itd. kao odlično sredstvo ne samo nadzora već i prevencije nezakonitih i kriminalnih aktivnosti.