Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

U periodu oporavka od svetske ekonomske krize bitan faktor u uspešnom poslovanju je kontrola i optimizacija troškova. Racionalizacija gubitaka može da bude od ključne važnosti za uspeh vaše kompanije. Jedan od načina optimizacije troškova su svakako sistemi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena, koji vam pružaju sigurnost da će svi vaši zaposleni biti na pravom mestu u pravom trenutku. Pomoću softverskih aplikacija je sada moguće imati automatizovan pregled dolaska i odlaska vaših zaposlenih, obračun zarada i ostale statističke proračune vezane za učinkovitost zaposlenih. Zbog mrežne i modularne izrade, sada je moguće povezati i udaljene lokacije u jedinstvenu bazu na serveru i tako dodatno smanjiti troškove obrade podataka, i troškove ljudstva u službi za ljudske resurse.