Splicecom

U ponudi ovog brenda nalaze se savremeni softverski IP telefonski sistemi, telefonski aparati i Call Centar aplikacije.

Sa proizvodnim programom kompanije Splicecom i ekspertizom kompanije Logo tržištu nudimo pouzdanost u end-to-end poslovnim komunikacijama. Takođe, kroz jedinstvena komunikacijska rešenja kroz Cloud rešenja i napredne korisničke aplikacije, korisnici će odmah osetiti sve prednosti bez obzira na granu industrije, na njihovu veličinu i geografsku rasprostranjenost same kompanije. Splicecom sa svoja 22 partnera širom sveta pokriva veliki procenat i svetskog tržišta. I u Srbiji je do sada već urađeno nekoliko uspešnih implementacija, kao na primer u Ministarstvu pravde i EPS-u. Svi Splicecom proizvodi su u skladu sa direktivom za ograničenje upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS) i propisima za odlaganje i reciklažu otpada električne i elektronske opreme (VEEE).

Splicecom SelectVoice

Splicecom SelectVoice  je jedinstvena IP platforma za govorne komunikacije i napredne servise za potrebe poslovnih korisnika.

 Splicecom novi baner - srpski

 

Napredne sistemske funkcionalnosti:

Napredno rutiranje poziva za korisnike ili grupe korisnika

 

Napredno rutiranje poziva za korisnike ili grupe korisnika

Least Cost Routing sa vremenskim profilima - definisanje pravila rutiranja poziva za određene periode u toku dana ili nedelje

Podržane telefonske funkcionalnosti:

 

Podržane telefonske funkcionalnosti

Identifikacija poziva, Preusmeravanje poziva, Prebacivanje poziva, Indikacija o zauzetim/slobodnim lokalima, Parkiranje poziva, Preuzimanje poziva iz grupe, Poziv na čekanju, Paging opcija, Muzika na čekanju itd

Integrisani sistem govorne pošte

 

Integrisani sistem govorne pošte (VoiceMail) za sve korisnike/lokale u sistemu

Automatsko prosleđivanje govorne pošte na e-mail nalog u audio formatu ili prijem obaveštenja putem mail-a o pristigloj govornoj poruci

Integrisani IVR sistem i automatska sekretarica

 

Integrisani IVR sistem i automatska sekretarica (Auto Attendant)

Omogućavaju inteligentno rutiranje poziva i daju potrebne informacije kroz unapred snimljene poruke (sa svim uračunatim licencama)

Kreiranje korisničkih grupa i pravila rutiranja poziva za pojedine korisničke grupe

 

Kreiranje korisničkih grupa i pravila rutiranja poziva za pojedine korisničke grupe

Audio konferencijski sistem sa Menadžment portalom za vizuelani pregled svih konferencija sa mogućnnošću kontrole i upravljanja konferencijama (kreiranje konferencija, dodeljivanje prava učešća, menjanje iili brisanje, upravljanje sesijama...)