CallCube

Svako preduzeće ima specifična potrebe kada je poslovna komunikacija u pitanju. Pronalaženje jedinstvenog rešenja koje će zadovoljiti sve potrebe poslovanja može predstavljati pravi izazov. Logo tim stručnjaka razvio je CallCube IP komunikacioni sistem za potrebe poslovnih korisnika. CallCube je sveobuhvatno rešenje koje u potpunosti zadovoljava potrebe savremenog poslovanja. 

Osim osnovne funkcije telefonije, ovaj sistrem podržava čitav niz servisa i aplikacija za jednostavnije i uspešnije poslovanje.

 

CallCube Registrofon

predstavlja sistem za snimanje, arhiviranje i preslušavanje telefonskih razgovora. Implementira se pomoću softvera  na istoj ili zasebnoj serverskoj platformi kao i centrala, u zavisnosti od kapaciteta sistema.

CallCube AudioBridge

je napredno IP rešenje namenjeno specifičnim zahtevima poslovnih korisnika kojima je potrebno organizovanje audio-konferencisjkih poziva velikog kapaciteta. Softver se može implementirati na zasebnoj serverskoj platformi ili kao integrisano rešenje na istoj platformi kao i telefonska centrala.

CallCube CallCenter

je IP rešenje za realizaciju Call centara različitog kapaciteta, kreirano za efikasno upravljanje pozivima i trajno poboljšanje komunikacije sa postojećim i potencijalnim klijentima. Osim efikasnog i pametnog sistema rutiranja i prosleđivanja poziva, ovo rešenje vam vam omogućava snimanje i arhiviranje poziva, statističke podatke i izveštaje (CDR) i slično.  Rešenje na istoj platformi kao i telefonska centrala.

CallCube FaxServer

je rešenje namenjeno poslovnim korisnicima za prijem i slanje fax poruka elektronskim putem. Implementacijom CallCube FaxServer rešenja korisnik može uštedeti vreme, kao i smanjiti troškove repromaterijala ( papir, toner, film traka i sl.) koji su neophodni kod tradicionalnih faxeva.

Integracija sa mobilnom mrežom– GSM Gateway

je uređaj koji će vam pomoći da trajno smanjite troškove poziva iniciranih iz fiksne ka mobilnoj mreži.