GSM Gateway (2N)

2N Analogni GSM Gateway - 2N® EasyGate PRO

2N® EasyGate PRO  pripada novoj generaciji analognih GSM Gateway-a. Ovaj uređaj pruža fleksibilnu i pouzdanu vezu između fiksne analogne i mobilne mreže, a osnovni cilj mu je smanjenje troškova razgovora.

 •  Maksimalan broj istovremenih poziva
 •  Maksimalan broj SIM kartica
 •  GSM/GPRS
 •  Slanje/primanje SMS poruka
 •  LCR (Least Cost Routing)
 •  CallBack funkcija
 •  BabyCall funkcija
 •  Udaljena konfiguracija i monitoring
 •  2N Mobility Extension
 •  Rezervna baterija
 • 2N® EasyGate PRO
 • 1
 • 1
 • /

Brošura PDF

2N VoIP Gateway - 2N® VoiceBlue Next

2N® VoiceBlue Next je  VoIP GSM Gateway nove generacije. Osnovna funkcija mu je da poveže VoIP mrežu baziranu na SIP protokolu i mobilnu (GSM/UMTS) mrežu sa ciljem smanjenja troškova poziva ka GSM mreži.

 •  Maksimalan broj istovremenih poziva
 •  Maksimalan broj SIM kartica
 •  GSM/UMTS
 •  Slanje/primanje SMS poruka
 •  Udaljena konfiguracija i monitoring
 •  2N Mobility extension
 •  Auto CLIP routing
 •  LCR (Least Cost Routing)
 •  SMS na e-mail
 •  Razvijen web interfejs
 •  SMS obaveštenje o propuštenim pozivima
 •  CallBack funkcija
 •  CDR ( Call Data Record)
 •  PoE ( Power over Ethernet)
 • 2N® VoiceBlue Next
 • 4
 • 4
 • /
 • /
 • Preko IP

Brošura PDF