CallCube Telefonske centrale

CallCube je IP telefonska centrala, koju je razvio Logo tim inženjera za potrebe poslovnih korisnika. CallCube podržava sve napredne funkcionalnosti telefonskih centrala dostupnih na tržištu, integraciju sa naprednim softverskim alatima, povezivanje sa svim tipovima pristupnih linija telekom operatera i VoIP provajdera (FXO/ISDN/SIP). CallCube  je napredan komunikacioni sistem koji omogućava prenos govora, informacija i poruka preko jedinstvene IP bazirane platforme. 

U pitanju je fleksibilna i skalabilna IP platforma koja se lako i brzo može proširivati i prilagođavati prema konkretnim potrebama korisnika. CallCube  u potpunosti podržava koncept Objedinjenih komunikacija i implementaciju naprednih servisa i aplikacija  na istoj serverskoj platformi (Audio Konferencije, IVR, Govorna pošta, Registrofon i sl.).

CallCube omogućava vašim zaposlenima pristup čitavom setu telefonskih i pozivnih funkcija, koje im omogućavaju laku i brzu manipulaciju telefonskim pozivima i značajno olakšavaju poslovnu komunikaciju.

Brošura PDF