Spliteri i atenautori

Spliteri i atenuatori su pasivne optičke komponente čija je primena postala intenzivnija sa sve većom ekspanzijom FTTH mreža baziranih na PON arhitekturi. U ponudi imamo inovativna rešenja i proizvode koji su u skladu sa međunardno važećim standardima i ispunjavaju najviše optičke i mehaničke performanse.

PLC spliteri su pasivni optički elementi koji imaju funkciju da jedan optički signal dele na više uniformnih optičkih signala. U ponudi imamo splitere deobnog odnosa 1:2, 1:4, 1:8, 1: 16, 1:32 i 1:64. Namenjeni su za instalaciju u optičkim distributivnim ormarima, optičkim spojnicama i razdelnicima.

 

 • Usaglašenost sa standardom Telecordia GR-1209 i Gr-1221

 • Konektorizovani i nekonektorizovani tip

 • Optička vlakna 250µm/900µm na ulazu/izlazu iz splitera

 • Minimalno uneto slabljenje

 • Visoka uniformnost

 • Minimalni gubitak od polarizacione zavisnosti

 • Povratni gubitak – min 55dB

 • Usmerenost – min 55dB

 • Rad u opsegu 1260-1650nm

Plug atenuatori se koriste za kontrolu nivoa snage optičkog signala na izlazima iz svetlosnih izvora i elektro-optičkih konvertera kao i za testiranje dinamičkog opsega kod foto senzora i foto detektora.

 

 • Push-pull mehanizam

 • Maksimalna stabilnost i pouzdanost

 • Rad u opsegu talasnih dužina od 1260-1360 nm i 1460-1625 nm

 • SC, LC i FC tip konekcije; PC i APC poliranje

 • Slabljenje od 1-20dB, u koracima od 1dB

 • Primene u pasivnim optičkim mrežama (B-PON, G-PON, E-PON).