Optički razdelnici

Lisa Front Access

 • Čeoni pristup optičkim modulima

 • Standardna dimenzija rack-a (ETS i 19")

 • 4 različita tipa rack-a: ODR 300F, ODR600F, ODR900F, ODR 1200F

 • Odvojenost dolaznih i odlaznih kablova

 • Uredno aranžiranje i pouzdano vođenje optičkih kablova u rack-u

 • Ograničenje radijusa savijanja: 35mm za vlakna i patch kablove;

 • Mogućnost primene i standardnih i SFF tipova konektora

 • Maksimalni kapacitet: 960 vlakana po rack-u

 • Kompaktni moduli za MCM ili SCM aplikacije

 • Postojanje modula samo za splajsovanje bez kaplera

 • MCM spliter moduli

 • Upotreba: Telekom, CATV, WAN/MAN


Lisa Side Access

 • Horizontalno postavljeni moduli sa bočnim pristupom

 • Brza i jednostavna instalacija - standardna dimenzija rack-a (ETS)

 • 2 različita tipa rack-a: ODR600S i ODR900S - odvojenost dolaznih i odlaznih kablova

 • Inteligentno rešenje u vodjenju kablova

 • Ograničenje radijusa savijanja: 30mm za vlakna i patch kablove

 • Mogućnost primene i standardnih i SFF tipova konektora

 • Maksimalan kapacitet: 960 vlakana pri korišćenju standardnih i 1920 vlakana u slučaju korišćenja SFF konektora

 • MCM spliter moduli

 • Upotreba: Telekom, CATV, WAN/MAN