Optički mikro kablovi 

Mikro kabli

Implementacija nove ili nadogradnja postojeće metro optičke mreže često može biti kompleksan zadatak sa dosta izazova. Vrlo često potrebno je iskopavanja izvršiti u oblastima visoke naseljenosti ili u oblastima visokog intenziteta saobraćaja. U takvim uslovima standardni vid polaganja optičkih kablova predstavlja neoptimalno rešenje. Kao jedno od rešenja koje se nameće je korišćenje optičkih mikro kablova.

Optički mikro kablovi su kablovi koji se polažu u mikro cevi. Spoljašnji prečnik optičkih mikro kablova je najčešće do 8,3 mm za kapacitete do 144 optička vlakna ili 10,2 mm za kablove do 288 optičkih vlakana. Mikro cevi imaju spoljašnji prečnik do 16 mm, a unutrašnji prečnik do 12 mm. Polaganje cevi malog prečnika u mikro rov omogućava uštedu u pogledu cene radova, vremena, kao i cene samih optičkih kablova. Celokupno rešenje je jeftinije, brže i elegantnije. Tipična dubina mikro rova je do 15cm (svakako ne manje od 7 cm) dok širina mikro rova zavisi od dimenzija mikro cevi (najčešće do 3 cm). Tehnologiju mikro rova moguće je koristiti samo u sredinama gde postoji asfaltna površina (ulice ili pešačke staze).