Optički kablovi

Kablovi za unutrašnju montažu Fiber optic centar

Optički kablovi za unutrašnju montažu

Optički kablovi uUglavnom se koriste za unutrašnje kabliranje u okviru zgrada i FTTH rešenja. Dizajnirani su tako da mogu da obezbede brzu terminaciju, kompaktnih su dimenzija, sa malim radijusom savijanja i sa LSOH ili LSZH omotačem. Pored konvencionalnih indoor kablova za FTTH primenu u ponudi imamo i tzv. ,,low friction” kablove. Zahvaljujući svojoj konstrukciji sa elementima od čeličnih žica i omotačem sa malom silom trenja optički kablovi pokazuju znatno bolje performanse i omogućavaju primenu čak i u postojećim i delimično već ispunjenim cevima.

Kablovi za spoljašnju upotrebu

Optički kablovi za spoljašnju montažu

Ovi kablovi se uglavnom primenjuju u metro i pristupnim mrežama.  Za razliku od ,,indoor” kablova imaju oštrije kriterijume u pogledu mehaničkih i temperaturnih performansi. Logo u svojoj ponudi ima kablove kapaciteta i do 864 vlakana, sa PE omotačem i zaštitom od glodara izvedenom od aramidnih vlakana, staklenih vlakana ili metalne zaštitne oplate u zavisnosti od zahteva i potreba korisnika. 

Kablovi specijalne namene

Optički kablovi specijalne namene

Primena ovih kablova je u ekstremnim okruženjima koja zahtevaju viši nivo performansi i strožije zahteve u pogledu konstrukcije. Naša ponuda obuhvata optičke kablove specijano dizajnirane za primenu u: fabričkim, industrijskim postrojenjima, železnici, vojsci, rudnicima, rafinerijama, tunelima, stadionima, itd. Da bi ostvarili primenu u ovakvom specifičnom okruženju ovi kablovi moraju da imaju robusniji dizajn i superiorne karakteristike u pogledu temperaturne otpornosti, otpornosti na sagorevanje, habanje, tečnosti, hemikalije i sl.

Patch kablovi za spoljašnju upotrebu

Portfolio

Pogledajte naš portfolio optičkih kablova