Optičke spojnice

Optička spojnica se koristi za spajanje i/ili grananje optičkih kablova u spoljašnjoj sredini i njena glavna uloga je da obezbedi dobru hermetičku i mehaničku zaštitu za splajsovana optička vlakna.  U našoj ponudi se nalazi veliki broj različitih tipova spojnica koje mogu da zadovolje brojne zahteve korisnika u pogledu sledećih karakteristika:

 

Spojnice

 • Kapaciteta tj. broja splajsovanih vlakana ( od 12 do preko 432 spoja)

 • Broja ulaznih portova ( nudimo spojnice do 59 ulaznih portova)

 • Tipova ulaznih kablova ( svi tipovi ulaznih kablova uključujući i mikro kablove)

 • Različitog dizajna splice kaseta ( splice kasete od 12,16 i 24 vlakana)

 • Načina primene: za podzemnu montažu, za vazdušnu montažu

 • Načina kačenja

 • Načina zaptivanja ulaznog kabla: termoskupljajući i mehanički način

Spojnice za OPGW kablove

OPGW spojnice

 • Za spoljašnju montažu na stubu dalekovoda ili portalu trafostanice

 • IP 68 stepen zaštite

 • Tri uvoda za kablove sa elementima za fiksiranje kabla

 • Materijal: aluminuijum ili nerđajući čelik

 • Prostor za rezervu

 • Konektori za uzemnjenje

 • Otpornost na metke (opciono)

 • Test izveštaji