OPGW kablovi

OPGW kablovi

OPGW (Optical Power Ground Wire) je najčešće korišćeni tip optičkog kabla u telekomunikacionim sistemima elektroprivrednih kompanija. S obzirom na  konstrukciju sa integrisanim optičkim vlaknima ovaj tip kabla  ima dvojaku ulogu, ulogu zemljovodnog užeta i ulogu optičkog komunikacionog kabla.  Već dugi niz godina Logo je distributer OPGW kablova proizvođača SFPOC, jednog od lidera u proizvodnji OPGW užeta u svetu. 

Dugogodišnje iskustvo u radu sa firmama iz oblasti energetike iz naše zemlje i regiona pomoglo nam je da zadržimo maksimalan nivo pouzdanosti i kvaliteta usluga koje pružamo. Kablovi ovog proizvođača sastoje se od provodnih, nosećih i optičkih elemenata. U cilju da OPGW kabl zadovolji postavljene zahteve korisnika u pogledu optičkih, mehaničkih i električnih karakteristika u prilici smo da ponudimo različite konstrukcije sa različitim brojem i rasporedom gore navedenih elemenata. Takodje, raspoloživi su i različiti tipovi G.652 i G.655 vlakana i kapaciteti do 144vl po jednom kablu. 

 

Katalozi: