MTP proizvodi

U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerom Huber+Suhner nudimo kompletna rešenja za kabliranje u okviru data centara koja su dizajnirana pre svega tako da optimizuju korišćenje prostora, ostvare veliku gustinu pakovanja i omoguće korisnicima brzu i jednostavnu instalaciju. Da bi se ostvario veliki kapacitet (3000vl po jednom racku) posebno mesto u okviru data centara zauzimaju proizvodi sa MTP tipom konekcije (12vl ili 24vl u jednom konektoru). Izdvajamo sledeće proizvode  iz našeg porfolia bazirane na ovom tipu konekcije:

 

MTP subrakovi

 

 

 MTP paneli

 

 MTP prespojni kablovi