Elektroprivreda

Elektroprivreda

Prenosna mreža

Jedan od trendova u elektroenergetskim sistemima je paralelna izgradnja telekomunikacione infrastrukture u okviru elektroenergetske mreže. Osnovna prednost korišćenja energetskih vodova za polaganje optičkih kablova je pokrivanje široke teritorije kvalitetnim telekomunikacionim vezama. Upotreba OPGW užeta u prenosnim sistemima, sa značajnim prenosnim kapacitetima i brzinom prenosa omogućava potpunu automatizaciju postrojenja sa daljinskim nadzorom i upravljanjem (SCADA). Naša prednost je mogućnost da partnerima obezbedimo kompletno rešenje za implementaciju optičke mreže u prenosnim sistemima uključujući OPGW kablove različitog dizajna i kapaciteta kao i opremu za kačenje i nastavljanje kablova.

Fiber optic centar  resenja - Elektroprivreda - Distributivna mreza

 

Distributivna mreža

Telekomunikaciona infrastruktura elektrodistributivnih sistema omogućava primenu koncepta smart grida za održivi razvoj energetike. Korišćenjem smart grid sistema, postiže se optimizacija u procesima proizvodnje, distribucije i potrošnje električne energije čime se znatno utiče na povećanje energetske efikasnosti. Sve ovo dovodi do optimalnijeg korišćenja energetskih resursa, a samim tim i do uštede u budžetu na nivou elektroenergetskih kompanija i njihovih krajnjih korisnika. U distributivnom delu mreže u mogućnosti smo da ponudimo ADSS kablove zajedno sa spojnom opremom za kačenje i instalaciju, optičke spojnice za nastavljanje i račvanje kablova, privodne optičke kablove i optičke razdelnike čime postižemo realizaciju celokupne optičke mreže. Pored isporuke opreme, nudimo kompletnu uslugu od projektovanja, izvođenja radova, merenja i dijagnostike u optičkim mrežama do njihovog održavanja.