Fiber optic centar

Zahtevi korisnika za prenos sve većih količina podataka i pojava novih servisa koji imaju imperativ pouzdanosti uslovili su ekspanziju optičkih komunikacija u svim granama privrede i korišćenje optičkog vlakna kao tehnologije budućnosti, ali i sadašnjosti. U skladu sa zahtevima klijenata i razvojem tržišta, LOGO d.o.o. je kreirao FOC (fiberoptic centar), kao mogućnost da se sva rešenja dobiju na jednom mestu – “ključ u ruke”.

Stručni kadar, neophodne projektantske licence, najsavremenija oprema za izvođenje radova, merenje i dijagnostiku u optičkim mrežama i saradnja sa renomiranim svetskim proizvođačima opreme omogućavaju nam da zahteve klijenata realizujemo na najbolji mogući način. Preko 20 godina kompanija Logo je jedan od lidera u oblasti optičkih komunikacija u našoj zemlji i regionu i jedna, od svega nekoliko srpskih kompanija, koje mogu ponuditi sveobuhvatna rešenja kroz kombinaciju vrhunskih proizvoda i usluga.

Korisnici Logo rešenja u ovoj oblasti su neke od najvećih kompanija u regionu:

 • Telco operateri – Telekom Srbija MTS, Telenor, VIP, SBB, Orion Telekom,MTEL…
 • Elektroprivreda - EPS, EMS, RB Kolubara, CGES, Elektroprenos BiH..
 • FTTH mreža - Imperijal gradnja – Blok 11a Novi Beograd, Deka Inženjering - Blok 67 - Novi Beograd…

Rešenja

 • Telekom operateri

  Rešenja za komunikacije Fiber to the Home (FTTH), Fiber in the Home (FITH) i Fiber to the Antenna (FTTA)

 • Elektroprivreda

  Rešenja za elektroprivrednu prenosnu i distributivnu mrežu

 • Industrija

  Rešenja za vojsku, fabrička postojenja, rafinerije, rudnike, stadione i tunele

Usluge

ProjektovanjeProjektovanje optičkih mreža po zahtevu korisnika

U svom dugogodišnjem radu Logo je napravio i realizovao veliki broj projekata iz oblasti optičkih telekomunikacionih mreža, a poseban akcenat stavljamo na projektovanje magistralnih i pristupnih optičkih mreža. Raspolažemo stručnim kadrom i posedujemo sve neophodne licence, kvalifikacije i opremu za projektovanje i izvođenje radova u pomenutim mrežama.

Logo sektor za projektovanje čine licencirani inženjeri koji su ovlašćeni projektanti i izvođači radova u oblasti telekomunikacija. Projekte radimo od ideje do realizacije: počevši od izrade projektnog zadatka, preko idejnog projekta odnosno projekta za izvođenje radova, do projekta izvedenog objekta. Prilikom projektovanja uvek se vodimo aktuelnim tehnološkim trendovima poštujući sve standarde i normative iz oblasti projektovanja.

 

Polaganje kablovaIzgradnja optičke infrastrukture

Kompanija Logo nudi usluge izgradnje optičke telekomunikacione infrastrukture i polaganja optičkih kablova različitih konstrukcija i kapaciteta bez obzira na način njihovog postavljanja: direktno u zemlju, u cevima, po regalima ili vazdušno, između stubova. Za kablove koji se postavljaju u prethodno već položenim cevima koristimo tehniku uduvavanja standardnih ili mikro kablova. 

Posedujemo mašine za uduvavanje standardnih kablova, mikro kablova i mikro cevi, kao i snopova više kablova i cevi. Takođe, nudimo i uslugu iznajmljivanja mašine po povoljnim uslovima i uz našu stručnu pomoć.

 

 

SplajsovanjeMontaža optičkih konkecija i splajsovanje

Kompanija Logo je već dugi niz godina specijalizovana za montažu konekcija u optičkim razdelnicima, panelima, završnim optičkim kutijama i spojnicama. Nudimo i usluge montaže opreme i splajsovanja u različitim aspektima primene od kojih izdvajamo mreže fiksnih i mobilnih telekom operatera, prenosne i distributivne elektroenergetske mreže i tunele. Koristimo najsavremeniju i kalibrisanu opremu renomiranih svetskih proizvođača Fujikura i FITEL. Vrhunski splajseri ovih proizvođača, kao i nož za sečenje vlakana ergonomskog dizajna, olakšavaju posao našem stručnom i obučenom kadru spremnom da obavi i preko 500 splajseva dnevno. Takođe, robusna izrada splajsera omogućava primenu u svim vremenskim uslovima i na svakom terenu.

Prilikom montaže opreme posebnu pažnju obraćamo na način uvođenja kablova, ranžiranje, zaštitu kablova i vlakana, čime korisnicima omogućavamo veću pouzdanost sistema i lakše održavanje.

 

MerenjeKompletno merenje i dijagnostika u optičkim vezama

Radimo kompletna kontrolna merenja i dijagnostiku optičkih veza u transportnim i pristupnim mrežama. Za sva merenja koja obavlja, Logo koristi instrumente kalibrisane u međunarodnim laboratorijama, a merenja vrše stručnjaci sertifikovani od strane proizvođača opreme.

Posedujemo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) uređaje proizvođača AFL i JDSU (viavisolutions), kao i dodatne module koji omogućavaju merenja hromatske disperzije (CD), disperzije polarizacionog moda (PMD) i profila slabljenja (AP). Ovim merenjima omogućavamo korisnicima identifikaciju i lociranje kvarova ili proveru performansi koje može da podrži njihova mreža. U procesu resertifikacije postojećih mreža vršimo i kontrolna merenja u cilju utvrđivanja kvalileta instaliranih optičkih vlakana i opreme. Kompletnu dokumentaciju o izvršenom merenju dostavljamo naručiocu.

OdržavanjeRedovno i preventivno održavanje optičkih mreža i nadzor

Logo svojim korisnicima i partnerima obezbeđuje i uslugu redovnog i preventivnog održavanja optičkih magistralnih i pristupnih mreža. Za vrhunsku intervenciju na otklanjanju smetnji koristimo najsavremenije uređaje i opremu poslednje generacije.

Obavljamo prvo privremenu, a onda i konačnu sanaciju kroz neophodne radove u cilju uspostavljanja operativnosti mreže u najkraćem mogućem roku. Call centar i tiketing sistem, omogućavaju nam da u svakom trenutku imamo podatak o statusu zahteva korisnika, brzu reakciju i mogućnost da tehnički problem otklonimo u najkraćem vremenskom roku.

 

Oprema