Sistemi precizne klimatizacije

Data centri rade 365 dana ili 8760 sati u toku godine. Gusto pakovani rek ormari sa serverima generišu sve veću računarsku moć koja se u najvećoj meri pretvara u toplotu. Uprkos povećanju gustine servera, moguće je sačuvati energiju i samim tim smanjiti troškove u data centrima. Da biste to uradili efikasno, hlađenje mora da se precizno usmeri na mesto gde je to potrebno. Sistemi precizne klimatizacije održavaju idealnu temperaturu i vlažnost u prostoriji data centra i time obezbeđuju najbolje uslove za rad IT opreme.

Izbor pravog koncepta hlađenja zavisi od efektivnog kapaciteta hlađenja potrebnom po rek ormaru i potrebnom nivou efikasnosti u datim prostornim uslovima. Logo rešenja za data centre nude rešenja za preciznu klimatizaciju bazirana na hladnoj i toploj zoni, in-row hlađenju i zatvorenom sistemu hlađenja u rekovima.