Komunikacioni kablovski razvod

Poslednje inovacije u oblasti data centara se odnose na komunikacionu infrastrukturu i treba da omoguće jednostavnost proširenja i eksploatacije. Do sada je korišćen koncept povezivanja komunikacionih i serverskih ormara po principu “top of the rack“ ili “end of row“. Razdvajanjem servera i storidža nastala je potreba za trećom kategorijom ormara i novim konceptom povezivanja ove tri komponente data centra po principu centralizovanog “cross-connect-a“ koji omogućava fleksibilno povezivanje.

Komunikacioni kablovski razvod u data centru realizovan po principu centralizovanog “cross-connect-a“ obezbeđuje povezivanje servera, storidža sa svičevima na fleksibilan i skalabilan način. Na ovaj način moguće je dodavanje i preseljenje opreme bez dodavanja komunikacionih kablova, što u velikoj meri olakšava korišćenje i održavanje data centra.

Upotrebom najsavremenijih optičkih MTP/MPO konektora i OM4 kablova obezbeđene su maksimalne performanse, kao i mogućnost lake migracije sa 1Gb/s na 10Gb/s i 40Gb/s mreže.