Data centri

Logo data centar rešenja su inovativna rešenja koja postižu veću dostupnost sistema, poboljšanje energetske efikasnosti i nude fleksibilan i skalabilan pristup koji zadovoljava specifične potrebe vašeg poslovanja. Iako se savremeno poslovanje ne može zamisliti bez data centara, oni su ogromni potrošači energije i jedan od dominantnih ekoloških izazova budućnosti. Logo rešenja nude data centre napravljene po meri vašeg poslovanja, optimizovane i proširive u skladu sa povećanjem potreba, eknomične i u finansijskom i u energetskom smislu. Vrhunski projektovan data centar štedi novac kroz inovativnu opremu za pametne sisteme napajanja i za preciznu klimatizaciju. Mi ćemo vam pokazati gde su skriveni potencijali za uštedu energije i na koji način možete da poboljšate ukupnu efikasnost vašeg data centra.

Rešenja

Usluge

Naši stručnjaci će na licu mesta proceniti infrastrukturu Vašeg data centra, i uzeti u obzir kompletan pregled celog sistema  kako  bi  se  svi  faktori  od  uticaja  uzeli  u  obzir.  Logo  će,  radeći  sa  Vama,  razviti  koncept  za  optimalnu infrastrukturu

Logo DC rešenja  u  domenu  neprekidnog  napajanja,  precizne klimatizacije i komunikacija, baziraju se na filozofiji da postoji savršena kombinacija opreme i posebna potreba kod svakog korisnika. Vrhunska oprema instalirana na mestu svake od komponenti jednog data centra jeste preduslov za neprekidan rad servera i uspešno poslovanje.

Data centar mora podržati brz i raznovrstan razvoj i implementaciju novih servisa, bez potrebe za značajnim promenama u infrastrukturi i zastojima u radu. Data centar projektovan za fleksibilne rekonfiguracije lako se adaptira na promene poslovnih pravaca i s tim i na nove funkcije koje se pred sistem postavljaju. Upotreba modularnih sistema tokom projektovanja data centra, gde su karakteristike svakog modula unapred definisane a koraci uklapanja više modula u celinu pojednostavljeni, predstavlja odličan metod za postizanje fleksibilnosti sistema.

Data centri su ogromni potrošači energije i jedan od dominantnih ekoloških izazova budućnosti. Pametno projektovan data  centar štedi  novac  kroz  inovativnu  opremu  za  pametne  sisteme napajanja i za preciznu klimatizaciju. Mi ćemo vam pokazati gde su skriveni potencijali za uštedu energije i na koji način možete da poboljšate ukupnu efikasnost vašeg data centra. Energetska efikasnost = finansijska efikasnost.

Logo data centar rešenja, osim osnovne infrastrukture, podrazumevaju i centralni sistem za nadzor i upravljanje, koji pruža najveću moguću sigurnost u vanrednim situcijama. Ukoliko i dođe do havarije, svi sistemi, integrisani  u  jednu  celinu,  funkcionišu  tako  da  na  najefikasniji  način spreče štetu i pravovremeno obaveste odgovorne za intervenciju i održavanje.