Polatis tehnologija visoko pouzdanog piezoelektričnog upravljača snopa Directlight® ispunjava industrijske standarde za najmanjim optičkim gubitkom i najvišim performansama. Sa više od milijardu radnih sati na isporučenim uređajima, tehnološka platforma Polatis isporučuje širok spektar vrhunskih proizvoda u klasi optičkih svičeva za zahtevne korisnike. Osnovu Polatis optičkih svičeva čini patentirana DirectLight® beam steering tehnologija koja za uspostavljanje konekcija koristi kompaktne piezoelektrične startere za usklađivanje snopova svetlosti odgovarajućih odlaznih i dolaznih vlakana sa minimalnim gubicima, distorzijom ili smetnjama između putanja. Usaglašavanje se održava korišćenjem povratnih informacija sa integrisanih senzora položaja kako bi se osigurala konstantna stabilnost veze, temperatura i izbegli spoljni uticaji. Prebacivanje se odvija potpuno nezavisno od nivoa snage, boje ili smera svetlosti na putanji, osigurava prethodno obezbeđena tamna vlakana i izbegava kašnjenja prebacivanja signala preko mreže ili višestepenih optičkih mreža. Polatis optički svičevi su u potpunosti zaštićeni od blokiranja i dostupni u veličinama od 4×4 do 384×384.

Serija 3000

Polatis serija 3000 multimodnih optičkih svičeva koristi tehnologiju direktnog snopa – DirectLight®, koja pruža visoke performanse u kompaktnom, zaštićenom od blokiranja multimodnom proizvodu. Multimodni svič serije 3000 može biti sastavni deo elastične mreže, za upravljanje vezama u kontinualnom poslovnom sistemu ili kao deo preseljivog komunikacionog sistema. Pošto nema obnove ili praćenja signala i ne postoji modulacija signala, serija 3000 je siguran čvor za prenos osetljivih komunikacija. Zahvaljujući malom gubitku, veoma visokoj ponovljivosti i niskoj preslušnosti, serija 3000 multimode je savršeno pogodna za testiranje Fiber Channel i GigE interfejsa kao deo strategije automatizacije. Dostupna je simetrična (NxN) i asimetrična (MxN) konfiguracija portova.

Serija 6000

Polatis serija 6000 optički svičevi visokih performansi, potpuno ne blokirajući, dostupni su u veličinama od 4×4 do 192×192. Dizajnirani su tako da zadovolje najviše performanse i pouzdanost najzahtevnijih aplikacija sa izuzetno niskim optičkim gubicima. Kompaktne su veličine, sa minimalnim zahtevima za napajanjem i velikim brzinama prenosa. Uz podršku Softvare-Defined Networks (SDN-a) a preko ugrađenih OpenFlow i NETCONF kontrolnih interfejsa, serija 6000 omogućava izuzetno nisku latentnost za vremenski kritičan saobraćaj neophodan za nove virtualne cloud usluge u hibridnim kompaktnim optičkim data centrima. Serija 6000 se bazira na Polatis patentiranoj optičkoj prenosnoj tehnologiji, DirectLight®. Ova serija se pokazala izuzetnom pri primeni u najzahtevnijim data centrima, telekomunikacijama i sigurnosnim sistemima, a koristi se i kod najvećih proizvođača mrežne opreme kako bi se automatizovao proces testiranja optičkih komponenti i podsistema.

Serija 7000

Polatis serija 7000n optički svičevi su najvećeg kapaciteta, najveće gustine, najsavremeniji i najpouzdaniji ne blokirajući potpuno optički svičevi koji su dostupni u industriji. Kompletni optički sklop serije 7000n 384×384 dizajniran je tako da zadovoljava najzahtevnije primene s izuzetno niskim optičkim gubitkom. Kompaktne je veličine sa velikim brzinama prenosa. Sa podrškom za softverski definisane mreže (SDN) preko ugrađenih OpenFlow i NETCONF kontrolnih interfejsa, omogućava izuzetno nisku latentnost za vremenski kritičan saobraćaj neophodan za nove virtualne cloud usluge u hibridnim kompaktnim optičkim data centrima. Serija 7000n je najnoviji dodatak proizvodnoj liniji Polatis optičkih svičeva i modula, čime je omogućen najšire spektar rešenja za unakrsno povezivanje sa dinamičkim vlaknima (od 4×4 do 384×384), koji su ugrađeni na Polatis DirectLight® optičku platformu. Ova serija se pokazala izuzetnom pri primeni tokom više od jedne decenije u najizazovnijim data centrima, telekomunikacijama i sigurnosnim sistemima, kao i kod testiranja aplikacija.