Edukacija

Sa dvadesetpetogodišnjim iskustvom u IKT indsutriji, Logo je jedan od lidera promene i uvođenja novih tehnologija, te je stoga prirodno da želimo da svoja znanja podelimo sa korisnicima i poslovnim partnerima.

Edukacija u okviru Fiber Optic Centra

  • Niz teorijskih i praktičnih obuka iz domena tehnologija optičkih kablova i sistema prenosa
  • Radionica za upoznavanje/rad sa optičkim kablovima
  • Laboratorija sa realnim test sistemima

Edukacija namenjena tehničkom osoblju korisnika

  • Osposobljavanje tehničkih timova za aktivno održavanje sistema u radu
  • Edukacija po pitanjima tehnologija i protokola (TCP/IP, SIP, FTP, itd.)