Nova vlakna od OFS-a su neosetljiva na savijanja! U inženjerskom svetu brojevi govore više od reči, što potvrđuje i sledeće poređenje standardnih 50/125μm multi-modnih vlakana sa novim vlaknima proizvođača OFS koja su neosetljiva na savijanja. U tabeli 1 prikazana su tipična slabljenja pri određenim uslovima.

Tabela

Tabela 1. Poređenje standardnog 50/125μm i novog BIMMF vlakna

Dobro rutiranje kablova u data centrima svakako je imperativ i danas, ali sa pojavom novih BIMMF vlakana, upravljanje i vođenje optičkih kablova je znatno jednostavnije.  Nova vlakna će svakako u budućim modernim data centrima omogućiti dodatnu uštedu u pogledu prostora. Otvara se mogućnost da se više splajs kaseta postavi na istom prostoru i time se oslobađa dodatni prostor. Gušće raspoređene kasete omogućuju bolji protok vazduha. Unapređeni kablovi takođe pružaju mogućnost da se smanji prostor između vrata i optičkih adaptera na modulima.

Kada se uporede nova unapređena vlakna i standardna vlakna na nivou izrade medijuma za prenos signala, može se primetiti da nova unapređena vlakna poseduju pored gradijentnog indeksa prelamanja jezgra još i dodatni “ rov” na granici jezgro  – omotač, slika 1.

Indeks prelamanja standardnog vlakna i novog BIMMF vlakna sa dodatnim ”rovom”

Slika 1. Indeks prelamanja standardnog vlakna i novog BIMMF vlakna sa dodatnim ”rovom”

Dodatni “rov” znatno pozitivno utiče na macrobend performance. Nova vlakna je moguće i vizuelno prepoznati, pošto poseduju novu “Halo” oblast, koja se može najbolje primetiti na poprečnom preseku vlakna, slika 2.

Skice i fotografije poprečnog preseka standardnog i novog BIMMF vlakna

Slika 2. Skice i fotografije poprečnog preseka standardnog i novog BIMMF vlakna