CIGRE Srbija 2020.19. simpozijum CIGRE Srbija održan je 21-23. oktobra 2020. godine, u formi videokonferencije gde je Logo, već tradicionalno bio Veliki sponzor. Pod pokroviteljstvom EPS-a i EMS-a, 19. simpozijum na temu “Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu”, je održan u virtuelnom formatu zbog aktuelne pandemije korona virusa.

Program Simpozijuma obuhvatao je tehničke sesije posvećene aktuelnim temama iz domena upravljanja i eksploatacije elektroenergetskog sistema, elektroprivrednih informacionih sistema i telekomunikacija i zaštite, kako opreme tako i sistema. Pri tome, posebna pažnja je bila posvećena informaciono-upravljačkim i zaštitnim aspektima naponsko reaktivnih prilika i sa njima povezanih uređaja, kao i sa procesom uključenja u sistem obnovljivih izvora i uvođenja i korišćenja nadzorno-upravljačkih sistema baziranih na merenju fazora struja i napona. Namera ovog simpozijuma je da se svi značajni sistemski aspekti razmatraju integrisano, iz ugla upravljanja, zaštite i telekomunikacija.

Na Simpozijumu je bilo prijavljeno 38 naučnih radova iz tri oblasti: Upravljanje i eksploatacija EES, Informacioni sistemi i telekomunikacije kao i zaštita i automatizacija.

Logo se, kao Veliki sponsor simpozijuma, predstavio prezentacijom koju je otvorio direktor prodaje i poslovnog razvoja, Ivan Mladenović. Koleginica Jelica Kunovac, je u nastavku prezentacije predstavila novitetite u oblasti optičkih konekcija, ADSS i OPGW kablova koje kompanija Logo nudi tržištu, dok je kolega Biljan Dimitrijević, govorio o sistemima tehničke zaštite. Prezentaciju je zatvorio kolega Ivan Mišić sa temom o BT Command rešenjima za kontrolne sobe i dispečeske centre u Elektroprivredi. 

Logo je već dugi niz godina pristutan na tržištu i prepoznat po kvalitetu opreme koju nudi ovom segmentu privrede. Sa svojim partnerima, kao što su SFPOC, OFS, Huber+Suhner, BOSCH i mnoge druge svetski poznate komanije, Logo kompanija je u mogućnosti da u obalsti telekomunikacija i sistema tehničke zaštite ponudi kompletna i najbolja rešenja.

Organizacioni odbor 19. Simpozijuma CIGRE Srbija je dodelio zahvalnicu kompaniji Logo za doprinos i učešće.