TAP-ovi

Optički TAP-ovi su pasivni terminalni uređaji koji omogućavaju pristup optičkoj mreži na nivou optičkog vlakna radi merenja parametara mreže.

Na raspolaganju su TAP-ovi sa 1,2,4,6 i 8 dupleks linkova. Tapovi su kompletno pasivni – ne zahtevaju dodatno napajanje. Kao interfejsi su na raspolaganju svi tipovi optičkih konektora koji su prisutni na tržištu.